Händelsedatum:

L-11/05

Tillbud med varmluftsballongen SE-ZIF vid Stora Skuggan

Tillbud med varmluftsballongen SE-ZIF vid Stora Skuggan, AB län.

Ordförande

Åsa Kastman Heuman

Utredningsledare

Dan Åkerman

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2015