Händelsedatum:

L-18/98

Tillbud mellan EK-flygande elev i SE-GLC och SE-GYR med fallskärmshoppare norr om Stockholm/Skavsta

Tillbud mellan flygelev med enkelkommando i flygplanet SE-GLC av typ Piper PA-28-180 och SE-GYR en Cessna U206G med fallskärmshoppare ombord i luftrummet norr om Stockholm/Skavsta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2019