Händelsedatum:

L-29/98

Tillbud mellan flygplanen F-GBYC från Air France av typ B737 och G-BNLK från British Airways, typ B747 i luftrummet V Kolja

Tillbud mellan passagerarflygplanen F-GBYC från Air France av typ B737 och G-BNLK från British Airways typ B747 i luftrummet väster om Kolja, M län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2019