Händelsedatum:

L-21/09

Tillbud mellan flygplanen SE-LTV och TF-FIZ på Stockholm/Arlanda flygplats

Tillbud mellan flygplanen SE-LTV och TF-FIZ på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016