Händelsedatum:

L-42/11

Olycka med flygplan av typen SAAB 340A nära Los Menucos, Argentina

Utreds av: Argentina

Under en inrikes reguljärflygning med ett flygplan från Sol Airlines (registreringsbeteckningen LV CEJ) kom flygplanet in i ett område med svår isbildning och besättningen förlorade kontrollen över flygningen.

Flygplanet förlorade snabbt höjd och kolliderade med marken. Vid nedslaget blev flygplanet totalförstört och samtliga 22 ombordvarande omkom.

Olyckan har utretts av den utredande myndigheten i Argentina där SHK företräds av en ackrediterad representant.

Svensk ordförande

Hans Ytterberg

Ackrediterad representant

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016