Händelsedatum:

L-16/14

Olycka med flygplan av typen SAAB 2000 på flygplatsen Charles de Gaulle, Paris, Frankrike

Utreds av: Frankrike

Vid landningen med flygplan från Darwin Airlines (registreringsbeteckningen HB-IZG) kom flygplanet att studsa och vid sista sättningen på banan gick nosstället av.

Flygplanet fick betydande skador men ingen person skadades vid olyckan.

Olyckan utreds av den utredande myndigheten i Frankrike där SHK företräds av en ackrediterad representant.

Svensk ordförande

Mikael Karanikas

Ackrediterad representant

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2017