Händelsedatum:

L-145/12

Allvarligt tillbud med luftfartyget HB-IPX mellan Zürich och Arlanda

Utreds av: Schweiz

Under Swiss flight LX 1250 från Zürich till Arlanda fick besättningen ett flertal indikeringar om elektriska fel. Landningen på Arlanda var normal. Sedan luftfartyget återvänt till Zürich kunde uppgifter i flygplanets flight data recorder säkras.

Händelsen har bedömts utgöra ett allvarligt tillbud och SHK har överlåtit till den schweiziska haveriutredningsmyndigheten att utreda händelsen.

Svensk ordförande

Jonas Bäckstrand

Ackrediterad representant

Peter Swaffer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2019