Händelsedatum:

L-74/13

Olycka med ett luftfartyg av typen Saab 340 i Bahamas

Utreds av: Bahamas

Ett svensktillverkat luftfartyg av typen Saab SF340B landade hårt och körde av banan i Marsh Harbour, Bahamas, efter en flygning från Florida, USA.

Flygplanet skadades men inga allvarliga personskador uppstod. SHK bistår i utredningen.

Svensk ordförande

Jonas Bäckstrand

Ackrediterad representant

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2018