Händelsedatum:

L-106/13

Olycka med ett luftfartyg av typen Saab 340 i Demokratiska Republiken Kongo

Utreds av: Demokratiska Republiken Kongo

Ett svensktillverkat luftfartyg av typen Saab SF340B körde av banan i samband med start från Lubumbashi Lwano i Demokratiska Republiken Kongo. Inga personer skadades.

Flygplanet opererades av ett ukrainskt bolag för Förenta Nationernas räkning (MONUSCO). SHK har bistått med en ackrediterad representant i utredningen.

Sedan utredningsmyndigheten i Demokratiska Republiken Kongo publicerat en statusrapport (preliminary report) har utredningen lagts ned. Någon slutrapport har inte publicerats.

Svensk ordförande

Jonas Bäckstrand

Ackrediterad representant

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2017