Händelsedatum:

L-104/15

Tillbud vid Rotterdam The Hague Airport (EHRD) i Nederländerna med flygplanet G-LGNJ av modellen Saab 340B

Utreds av: Nederländerna

Flygplanet startade från Rotterdam The Hague Airport (EHRD) för en reguljärflygning till Aberdeen (EGPD).

Flygplanet förlorade hydraultrycket kort efter start och man beslutade att återvända och landa på Rotterdam The Hague flygplats. Efter utförd landning körde flygplanet av banan och hamnade med noshjulet på en gräsyta utanför banan. Passagerarna evakuerades från flygplanet.


Händelsen utreds av Onderzoeksraad voor Veiligheid (The Dutch Safety Board) i Nederländerna.

Svensk ordförande

Mikael Karanikas

Ackrediterad representant

Ola Olsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2018