Händelsedatum:

L-27/17

Tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 340B med registrering VH-RXS i närheten av Dubbo, New South Wales, Australien

Utreds av: Australien

Ett flygplan av typen Saab 340B opererades på en inrikeslinje mellan Dubbo och Sydney i Australien

Efter start observerade flygbesättningen ovanliga indikationer och vibrationer från höger motor. Flygbesättningen stängde av motorn och återvände till Dubbo. Det uppstod inga personskador. Flygplanet fick skador på den aktuella motorn.

Den australiska myndigheten för säkerhetsutredningar, ATSB, utreder händelsen.

SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.

Svensk ordförande

Mikael Karanikas

Ackrediterad representant

Ola Olsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 oktober 2017