Händelsedatum:

L-62/17

Allvarligt tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 340B i Storbritannien

Utreds av Storbritannien.

Under stigning från Edinburgh Airport i isbildningsförhållanden aktiverades flygplanets stallvarningssystem.

Svensk ordförande

Mikael Karanikas

Ackrediterad representant

Tony Arvidsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2018