Händelsedatum:

L-37/18

Olycka med ett flygplan av typen Cessna F172E på Hagfors flygplats

Händelsen inträffade i samband med flygutbildning. Eleven var ensam ombord och skulle göra en s.k. bedömningslandning. Sättningen kom dock att ske före banan, noshjulet gick av och flygplanet slog runt och blev liggande upp och ned. Ingen person skadades, men flygplanet fick omfattande strukturella skador.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Ola Olsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2019