Händelsedatum:

L-82/18

Allvarligt tillbud på Anholt flygfält i Danmark

Utreds av: Danmark

En närsituation inträffade mellan två svenskregistrerade flygplan på Anholt flygfält i Danmark.

Händelsen utreds av Havarikommissionen i Danmark. SHK har utsett en ackrediterad representant i den danska utredningen.

Svensk ordförande

Mikael Karanikas

Ackrediterad representant

Ola Olsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2018