Händelsedatum:

L-85/18

Tillbud med flygplanet SE-MHF av modellen BAE-ATP vid East Midlands, Storbritannien

Utreds av Storbritannien

Flygplanet fick under flygning problem med bl.a. de elektriska systemen.

Svensk ordförande

Mikael Karanikas

Ackrediterad representant

Ola Olsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2019