Händelsedatum:

13/80

Haveri med flygplan SE-IBE Cessna F-172N nära Umeå

Flygplanet SE-IBE typ Cessna F 172N kolliderade med träd i skogsterräng och blev manöverodugligt och havererade 17 km nordväst om Umeå under inflygning mot flygplatsen. Flygplanet totalförstördes och föraren skadades allvarligt. De två passagerarna erhöll lindriga skador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2018