Händelsedatum:

11/80

Haveritillbud med flygplan YU-AGG Boeing 707 C Stockholm Arlanda

Det jugoslaviska passagerarflygplanet YU-AGG, en Boeing 707, körde av banan i samband med landning på Arlanda flygplats. Genom användning av nödbromsning stannade flygplanet på banans gräsbeväxta förlängning cirka 190 meter bortom bantröskeln. Vid tiden för landningen passerade ett åskvädersmoln banändan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2019