Händelsedatum:

19/82

Haveri med flygplan SE-EPB typ Piper PA 25-235 vid Vinberg nära Falkenberg

Under besprutning av sädesfält i närheten av Falkenberg med flygplanet SE-EPB kom flygplanet att föras så lågt att hjulen sögs ned i säden varvid flygplanets vänstra vinge träffade marken. Flygplanet slog runt i rolled och hamnade på rygg. Det totalförstördes medan föraren undkom oskadd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 oktober 2018