Händelsedatum:

24/82

Haveri med SE-CNS typ Cessna 180B vid Pite havsbad

Inför mellanlandning vid Pite havsbad stannade motorn på flygplanet SE-CNS, typ Cessna 180B. För att undvika att planet hamnade på land gjordes en vänstersväng varvid flygplanet förlorade fart och slog i vattnet med lågt nosläge och någon vänsterbankning. Flygplanet totalhavererade medan föraren och de två passagerarna undkom utan skador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 oktober 2018