Händelsedatum:

37/82

Haveri med flygplan SE-YBF typ Mitchell P 38 Gävle/Avans flygplats

Under skolning på ultralätt flygplan vid Gävle/Avans flygplats kom eleven, som övade rutcher, oavsiktligt för högt och för långt fram och försökte svänga tillbaka mot fältet. Under svängen, som blev brant, sjönk han och kolliderade med en jordhög vid sidan av stråket och havererade. Föraren ådrog sig inga skador medan flygplanet totalförstördes.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 oktober 2018