Händelsedatum:

34/83

Haveri med flygplanen SE-GVL och SE-GVM, typ Piper PA-36-375, på Skallsjöns skogslandningsstråk, Z län

Tre flygplan sysselsatta med skogsgödsling skulle landa samtidigt på samma skogslandningsstråk för påfyllning nära Hammerdal. På grund av högt uppdrivet tempo tillämpades inte regelmässiga trafikvarv. Två av förarna ansatte landning samtidigt, SE-GVL och SE-GVM. Det ena flygplanet kolliderade uppifrån med det andra flygplanet vid sättningen. Det ena flygplanet fick omfattande skador, det andra smärre. Bägge förarna undkom utan skador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2018