Händelsedatum:

38/83

Haveri med helikopter SE-HIV, typ Hughes 269 C, nära Bullfjället i västra Härjedalen

Helikoptern SE-HIV användes för rendrivning i trakten av Bullfjället i västra Härjedalen. Efter motorfel ansatte föraren autorotationslandning från låg höjd med låg fart. Vid landningen erhöll helikoptern betydande skador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2018