Händelsedatum:

2/90

Kollisionstillbud i luftrummet norr om Karlsborg mellan flygplan SE-IHN, typ Cessna 414 A och SE-ISU, typ SF 340 A

Privatflygplan SE-IHN, en Cessna, var under flygning från Bromma till Lidköping. Samtidigt flög en SF 340, SE-ISU, i linjefart från Arlanda mot Trollhättan. I luftrummet norr om Karlsborg fick besättningen i SF 340 ögonkontakt med Cessnan ca 200 meter framför och på samma höjd. SF 340 gjorde en undanmanöver på 30-40 grader och steg ca 500 fot för att undvika kollision.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 december 2018