Händelsedatum:

L-24/93

Olycka med segelflygplan SE-TZU, typ Centrair Pegase 101 A, nära Ludvika flygplats

Segelflygplan SE-TZU skadades vid en hård sättning med hög nos och med hög fart på det gamla segelflygfältets bana strax nordost om Ludvika flygplats. Föraren hade inte uppmärksammat att luftbromsen var infälld. Utformningen av manöverorganen för luftbroms och landställ samt deras placering i flygplanstypen gör det svårt att skilja dem åt varpå föraren hade förväxlat dem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2019