Händelsedatum:

L-46/93

Olycka med flygplanet SE-KFO, en Cessna A185F, vid Hanasjön, Åre

Föraren av flygplanet SE-KFO hade tagit ombord fem passagerare och last vid Hanasjön för flygning till den närbelägna Hosjön. På en flyghöjd av 10-15 m, kort efter start, upplevde föraren att flygplanet sjönk. För fri passage svängde föraren mot en myr. Flygplanet fortsatte att sjunka trots full motoreffekt och tog mark på myren med hög nos och låg fart, varefter det slog runt. De ombordvarande skadades inte.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2019