Händelsedatum:

L-16/93

Olycka med flygskärm typ Condor Tornado 57, Tidaholm

Efter frånkoppling av bogservajern på ca 250 m höjd fick flygskärmen så kallat framkantsinslag. Föraren lyckades häva de två första men det tredje kraftiga inslaget medförde att ekipaget började cirkla okontrollerat mot marken. Föraren utlöste sin nödfallskärm som emellertid inte hann utvecklas helt innan föraren slog i marken och ådrog sig ryggskador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2019