Händelsedatum:

L-11/94

Olycka med flygplanet SE-INZ av typ Shorts SD3-30, på Trollhättan/Vänersborgs flygplats

Inför start från Trollhättan/Vänersborgs flygplats kom flygplan SE-INZ i ofrivillig rullning efter motorstart, efter att befälhavaren fört över propellerreglaget från Feather till Taxi. Befälhavaren och styrmannen försökte utan att lyckas bromsa flygplanet. Efter 25 meters rullning kolliderade planet med en terminalbyggnad. Uppbromsningen blev mjuk och inga personskador uppstod.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2019