Händelsedatum:

L-82/93

Olycka med segelflygplan SE-TXT av typ Pilatus B4-PC 11, på Älvsbyn/Högheden flygplats, BD län

Eleven som var under grundutbildning gjorde sin första landning i samband med typinflygning av ensitsigt segelflygplan. På grund av hög fart studsade planet några gånger i samband med sättningen. Samtidigt girade planet något. Eleven försökte förgäves återföra planets kurs till stråkriktningen. Istället kolliderade det med segelflygplanvagnar som tillfälligt hade placerats utmed stråkets vänstra sida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2019