Händelsedatum:

L-39/94

Tillbud mellan segelflygplan SE-UGY typ Rolladen-Schneider och flygplan SE-DPC typ Boing 737 i luftrummet över Vårgårda, R län

Ett kollisionstillbud inträffade i luftrummet strax västsydväst om Vårgårda, mellan segelflygplanet SE-UGY som bedrev termikflygning och SE-DPC typ Boing 737 i linjetrafik med 127 personer ombord. Befälhavaren på SE-DPC bedömde avståndet till 200-300 m.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2019