Händelsedatum:

L-91/94

Olycka i Nottebäck NO Växjö med flygplan SE-GVX av typ Piper PA-28-181

Flygplan SE-GVX skadades vid nödlandning efter motorstopp ca 20 NM från Växjö. Nödlandningen blev forcerad med hög sjunkhastighet i sättningen. Höger vingspets slog i en stängselstolpe och nosstället bröts av. De två ombordvarande skadades inte.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 januari 2019