Händelsedatum:

L-58/94

Olycka med flygplanet SE-IYV av typ Cessna R172K, i Staffanstorp, M län

Flygplan SE-IYV fick betydande skador vid start under en förarlös färd på Staffanstorps flygfält. När föraren inte lyckades starta motorn med startmotorn bestämde han sig för att försöka rycka igång motorn för hand med hjälp av propellern, varefter flygplanet kom i ofrivillig rullning över flygfältet och in på ett betesfält och ytterligare en åker och skadades.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 januari 2019