Händelsedatum:

L-05/95

Olycka på Sundbro flygfält i Uppsala med flygplan SE-IYD av typ Cessna 172 P

Sättningen av flygplan SE-IYD på Sundbro flygfält kom att ske när endast ca 125 m återstod av stråket. Föraren försökte därför åter komma i luften. Flygplanet lämnade stråket och hjulspåren fortsatte ytterligare 58 m. Efter lättning överstegrades flygplanet och tog så mark efter en vänstergir.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 januari 2019