Händelsedatum:

L-38/95

Olycka med gyroplanet SE-HYH, typ McCulloch J-2, på Eslövs flygplats

Föraren hade engagerats av ägarna till gyroplan (autogiro) SE-HYH för att provflyga det. På 75-100 m höjd efter start påbörjade föraren en sväng varvid gyroplanet började sjunka. Han beslutade sig då för att försöka landa men planet nådde inte fram till banan utan tog mark vid sidan av stråket och slog runt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2019