Händelsedatum:

L-59/94

Totalhaveri med flygplanet SE-GUO av typ Aero Commander 680, vid Väsby, Roslags-Bro

Flygplan SE-GUO hade startat från Eskilstuna/Kjula flygplats med förare och en geotekniker för att genomföra ett uppdrag på låg höjd över östra Uppland. Vid Roslags-Bro kolliderade flygplanet med en av flera tunna antennlinor utgående från toppen av en telemast. Planet blev manöverodugligt och slog i marken. Båda ombordvarande omkom.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2019