Händelsedatum:

L-60/96

Olycka med flygplanet SE-GKT av typ Cessna 172M med flottörer, i vattnet öster om Olön, X län

Föraren av flygplanet SE-GKT hade varit ute på en flygning i kustbandet och återvände för att landa på samma plats som han startat från. Det rådde bleke och föraren bländades strax före sättning, varpå han tappade referenserna. Vid sättningen skar höger flottör vattenytan och planet fick en gir. Höger vinge slog i vattnet och flygplanet voltade över vingen. Föraren lyckades ta sig ur flygplanet via kabinfönstret då dörren inte gick att öppna. Planet blev flytande upp och ned i flottörerna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2019