Händelsedatum:

L-37/96

Olycka på Östersund/Optand flygplats med flygplanet SE-IRR, av typen Pilatus PC-6/B1-H2

Föraren tränade starter och landningar med flygplanstypen som han var ovan vid. En passagerare som var förtrogen med typen medföljde. Inför en andra sättning fick flygplanet SE-IRR en kraftig genomsjunkning på fem meters höjd och slog i marken med huvudställ och propeller samtidigt. Begränsade skador uppstod.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2019