Händelsedatum:

L-02/96

Tillbud med flygplanet OY-BTP av typ Piper PA-31-350, på Stockholm/Skavsta flygplats

Flygplanet OY-BTP hade startat från Ålborgs flygplats med en besättning om två personer och sju passagerare. Efter avbrutet landningsförsök i Hultsfred beslöt man att flyga vidare till Bromma flygplats. Bränslemängdsindikatorena visade att det var omkring halv tank kvar. Flygplanets avisningsutrustning aktiverades, då is hade börjat bildas på planet. Ismängden ökade och farten minskade trots maximal motoreffekt. På grund av bränslebrist blev flygplanet radarlett till närmaste flygplats, Skavsta, och en lyckad landning genomfördes. Bränsletankarna konstaterades vara tomma.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2019