Händelsedatum:

L-29/96

Olycka nära Karlskoga flygplats med segelflygplanet SE-THB av typ Scheibe Bergfalke III

Flygningen med segelflygplanet SE-THB skulle vara en provlektion i luftrummet över Karlskoga med lärare och elev. En kallfront väntades nå flygplatsen 20-30 minuter senare. Under bogseringen upptäckte läraren att fronten närmade sig snabbare än förväntat. Frånkoppling skedde därför tidigare än avsett, varefter läraren svängde mot flygplatsen. Den kraftiga motvinden och flyghöjden medförde att de inte skulle nå flygplatsen. En liten öppen plats fick bli landningsområde. I slutfasen av landningen sjönk planet igenom och slog ned hårt i planflyktsattityd. Läraren ådrog sig allvarliga ryggskador, eleven undkom med lindriga skador och segelflygplanet totalförstördes.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2019