Händelsedatum:

L-59/96

Totalhaveri i Kattegatt med flygplanet SE-GIX av typ Piper PA-28R-200

Föraren avsåg att flyga sitt flygplan SE-GIX från Danmark till Säve flygplats i Göteborg. Starten gick normalt och han steg till 2500 fots höjd. Efter ungefär tio minuters flygning stannade motorn utan förvarning. Föraren nödlandade i Kattegatt och kunde oskadd ta sig ur flygplanet innan flygplanet sjönk. Föraren hittades och hämtades upp av en helikopter från Danmark efter en timme.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2019