Händelsedatum:

L-53/96

Totalhaveri med flygplanet SE-CUR av typ Piper PA-22-150, vid Siljansnäs flygplats

Föraren av flygplanet SE-CUR hade tjänstgjort som bogserförare för segelflygplan och gjort 18 bogserstarter under dagen. Under inflygningen, efter nästföljande bogserstart, fick planet en motorstörning varpå föraren gjorde ett snävare landningsvarv än vanligt. På grund av kraftig turbulens och nedsvep i samband med landningen kolliderade flygplanet med trädtoppar innan det tog mark i ett buskage totalförstört. Föraren kunde själv ta sig ur flygplanet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2019