Händelsedatum:

L-105/96

Incident på Malmö/Sturups flygplats med flygplanet OY-KII av typ Douglas DC 9-80

Ett tillbud inträffade på Malmö/Sturups flygplats efter att flygplanet OY-KII påbörjat uttaxning till bana 17 för en passagerarflygning till Stockholm/Arlanda. Samtidigt befann sig några sopmaskiner under arbete på bana 17:s södra del, vilket flygledaren förbisett. Under det att flygplanet OY-KII påbörjade sin start upptäckte assistenten konflikten, varpå flygplanet fick avbryta starten. Piloterna fick utan problem stopp på flygplanet och någon kollisionsrisk med fordonen hann aldrig inträffa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2019