Händelsedatum:

L-11/97

Tillbud i luftrummet över Linköping mellan flygplanen SE-003 och V 023

Flygplanet SE-003 befann sig i väntläge för inflygning till bana på Linköping/Saab flygplats. Samtidigt befann sig militärflygplanet V 023 under inflygning till bana på Linköping/Malmen flygplats. På grund av dålig sikt avbröts inflygningen och flygplanet steg. Under pådragsmanövern kom flygplanet att passera igenom det väntläge som flygplanet SE-003 befann sig i.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2019