Händelsedatum:

L-108/96

Tillbud med flygplanet N-263US av typ Boing 727, på Örebro flygplats

Efter en flygning från Arlanda flygplats landade fraktflygplanet N-263US på Örebro flygplats. Befälhavaren lyckades inte bromsa upp flygplanet på banan under taxning. Flygplanet gled över bankanten och stannade först 76 meter in på det planlagda området söder om banan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2019