Händelsedatum:

79/83

Haveri på Tullinge flygplats, Stockholm, med en motoriserad hängglidare av typ Azur 19 Cosmos

Under flygning med en motoriserad hängglidare av typ Azur 19 Cosmos, vid F 18 Tullinge, uppstod ett strukturbrott på glidaren som fick denna att falla okontrollerat mot marken. De två ombordvarande omkom.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2019