Händelsedatum:

L-50/21

Olycka med ett segelflygplanet D-2756 av typen Rolladen-Schneider LS3-17 öster om Värnamo, Jönköpings län

I samband med en utelandning fick segelflygplanet D-2756 strukturella skador. Piloten klarade sig oskadd.

Ordförande

John Ahlberk

Utredningsledare

Håkan Josefsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 november 2021