Händelsedatum:

L-91/21

Allvarligt tillbud med ett flygplan av modellen BAE ATP vid Isle of Mans flygplats

Under inflygning till Isle of Man med det svenskregistrerade flygplanet SE-MAJ kunde autopiloten inte kopplas ur på normalt sätt. Autopiloten kunde dock kopplas ur temporärt genom att en knapp, som är avsedd för att tillfälligt koppla ur autopiloten, hölls nere. Autopiloten kunde senare kopplas ur permanent.

Statens haverikommission har utsett en ackrediterad representant att bistå den brittiska utredningsmyndigheten (AAIB-UK).

Rapporten omfattar även SHK:s utredning L-23/21.

Svensk ordförande

Kristina Börjevik Kovaniemi

Ackrediterad representant

Gideon Singer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 augusti 2022