Händelsedatum:

L-41/23

Olycka med ett flygplan av modellen SOCATA MS 893 A

Under en privatflygning från Goleniów i Polen störtade ett mindre flygplan med registreringsbeteckning HA-BNS i havet vid Gränso utanför Arkösund. De två ombordvarande omkom. Flygplanet påträffades på 10 meters djup.

Sammanfattning

På kvällen den 18 juni 2023 havererade ett flygplan av modellen Socata MS 893 A i vattnet norr om Arkösund. De två ombordvarande piloterna omkom vid nedslaget. Flygningen var en privatflygning från Ungern, via Polen med planerad slutdestination i Dala Järna. Flygningen planerades att genomföras under visuella flygregler (VFR). Flygplanet var utrustat för flygning enligt VFR.

De allmänna väderförhållandena för färdvägen över Sverige visade på ett ostadigt väder med ett lågtryckscentrum över norra Öland. Prognoserna för den planerade flygsträckan indikerade att det var möjligt att flyga enligt VFR även om vädersituationen var komplex.

Piloterna startade på söndag morgon från Budaörs flygplats i Ungern och mellanlandade på Szczecin flygplats i Polen för att tanka.

Vid Jönköping flygplats mötte de sämre väder och beslöt sig för att flyga till Växjö/-Kronoberg flygplats. Efter att piloterna på egen hand inhämtat väderinformation för Stockholm/Skavsta flygplats som rapporterade VFR-förhållanden ändrade de destinationen dit. Vädret på Stockholm/Skavsta försämrades dock snabbt, troligen utan deras vetskap.

På väg mot Stockholm/Skavsta flygplats ändrade de destinationsflygplats tillbaka till Dala Järna när vädret sannolikt förbättrades där de befann sig. När vädret återigen blev sämre vid norra delen av Vättern ändrades destinationsflygplatsen tillbaka till Stockholm/Skavsta flygplats. Vid den tidpunkten fanns inga bra alternativa flygplatser i området och det mest sannolika var att piloterna beslöt sig för att flyga till Stockholm/Skavsta flygplats för att se hur väderläget såg ut i området runt och vid flygplatsen. I och med detta flög de mot det sämsta vädret i området.

Allt talar för att flygplanet hamnade i moln. Därmed förlorades de visuella referenserna och som följd tappade piloterna kontrollen över flygplanet. Nedslaget i vattnet var kraftigt och troligen inverterat i en brant vinkel mot vattenytan.

Vittnen i området larmade SOS Alarm som i sin tur aktiverade räddningstjänsten. Räddningsåtgärderna bedöms relevanta och rimliga.

Vid de tekniska undersökningar som genomförts har inga tekniska fel eller brister identifierats som skulle kunna ha bidragit till olyckan.

Under utredningen har säkerhetsbrister identifierats för hur flygplatsoperatörerna beskriver en flygplats tillgänglighet i AIP[1] (PPR[2]) samt hur flygkontrolltjänsten uttrycker sig när flygtrafikledningstjänsten (ATS) är öppen eller stängd på en flygplats. Sammantaget finns det därför en risk för missförstånd och att det kan vara svårt att veta om en flygplats är tillgänglig eller inte.

Det finns ingen aktör med tydligt helhetsansvar som kan adressera frågan för PPR till skillnad mot fraseologin som hanteras i Transportstyrelsens föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi. Transportstyrelsen bedöms emellertid ha bäst förutsättningar att hantera helheten i problematiken.

SHK anser därför att Transportstyrelsen tillsammans med leverantörer av flygkontrolltjänst och flygplatsoperatörerna bör se över systemet för att öka tydligheten och förhindra missförstånd.

Orsaker till olyckan

Olyckan orsakades av flera omständigheter och beslut som tillsammans minskade möjligheten för att genomföra flygningen på ett säkert sätt. Det fick till följd att piloterna flög in i det sämsta vädret i området och förlorade de visuella referenserna, vilket i sin tur medförde att de tappade kontrollen över flygplanet.

Säkerhetsrekommendationer

Transportstyrelsen rekommenderas att:

  • Inom ramen för sin tillsyn av flygplatser verka för att en gemensam standard används för hur PPR beskrivs i AIP.
  • Analysera hur flygplatsernas tillgänglighet begränsas av PPR och hur det påverkar flygsäkerheten.
  • Förtydliga flygkontrolltjänstens fraseologi angående en flygplats tillgänglighet när ATS är öppen eller stängd.

[1] AIP (Aeronautical Information Publication) – publikation med information för luftfarten.

[2] PPR (Prior Permission Required) – krav på förhandstillstånd för att trafikera flygplatsen.

Ordförande

John Ahlberk

Utredningsledare

Mats Trense

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024