Händelsedatum:

M-13/14

Olycka med en G-båt ur Försvarsmakten vid Klövholmsgrund

Under en övning i mörkernavigering kolliderade en G-båt ur försvarsmakten med en boj vid Klövholmsgrund varvid båten förliste. Besättningen togs sig upp på land på en närbelägen ö.

SHK har bedömt händelsen som en mycket allvarlig sjöolycka.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Agne Widholm

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2016