Händelsedatum:

M-01/97

Separationsunderskridande mellan två flygplan av typ J 35 J SO Halmstad

Ett separationsunderskridande alternativt kollisionstillbud inträffade i luftrummet med de militära flygplanen med registreringsbeteckningarna J 31 och J 39, av typen J 35 J Draken, i samband med flygövning sydost om Halmstad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2019