Händelsedatum:

M-001/00

Tillbud med ett flygplan TP 103 (Cessna 550 Citation ll) på Stockholm/Bromma flygplats

Tillbud med ett flygplan TP 103 (Cessna 550 Citation ll) på Stockholm/Bromma flygplats, AB län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 juni 2015